Mitä käytettävyyden kehittäminen tarkoittaa, ja kuinka se voi auttaa yritystäsi

Verkkopalvelut

Mitä käytettävyyden kehittäminen tarkoittaa, ja kuinka se voi auttaa yritystäsi Verkkopalveluiden kehittäminen voi auttaa yritystäsi monin eri tavoin. Verkkopalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä www-sivustoa. Yrityksen sisäiseen viestintään ja tiedottamiseen tarkoitettu verkkosivusto on intranet ja rajatulle kohderyhmälle, esimerkiksi kanta-asiakkaille tarkoitettu www-sivusto on extranet. Lisäksi yrityksellä on useimmiten kaikille avoimet verkkosivut eli kotisivut, joilla se kertoo tuotteistaan ja […]