PALVELUT - KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUKSET

Ovatko verkkosivustonne tarpeeksi myyvät?

Löytävätkö asiakkaat sivustolta tarpeelliset tiedot helposti ja vaivattomasti?

Saatteko sivustojen kautta hankittua uusia asiakkaita?

MITÄ?

Jos yrityksen verkkosivustot ovat vaikeakäyttöiset ja puutteelliset, moni asiakas kokee saavansa huonoa asiakaspalvelua ja poistuu sivustolta liian nopeasti. Näin yritys menettää potentiaalisen asiakkaan.

Ei riitä, että verkkosivusto on olemassa ja se löytyy helposti eri hakukoneilla – sen pitää olla myös käytettävyydeltään hyvä. Hyvä käytettävyys tarkoittaa hyvää asiakaspalvelua, jossa käyttäjä löytää etsimänsä tiedot helposti ja vaivattomasti ja hänelle jää laadukas kuva sivustolla vierailun jälkeen.

Käytettävyystutkimuksella selvitetään, miksi yrityksen verkkosivustot eivät palvele asiakkaita toivotulla tavalla ja miten ongelmat voidaan korjata. Joskus pienetkin asiat saattavat olla ratkaisevia.

Asiakas saa käytettävyystutkimuksesta havainnollisen ja kattavan raportin, josta ilmenee sivuston ongelmakohdat sekä niiden selkeät korjausehdotukset eri osa-alueilta.

MIKSI?

MITEN?

Kuntokartoitus, käytettävyysarviointi tai -tutkimus on käytettävyysasiantuntijan tekemä perinpohjainen tutkimus sivuston käytettävyydestä sen käyttäjien näkökulmasta.

OivaTiedon käytettävyyspalveluissa on useita eri laajuisia käytettävyysarviointeja ja -tutkimuksia, joilla  verkkosivustot tai -palvelut saadaan tutkittua. Tarvittaessa laajuus voidaan myös räätälöidä asiakkaan haluamalla tavalla.

1) Sivuston kuntokartoitus

Sivuston kuntokartoitus on nopea katsaus sivuston sisältöön sekä rakenteeseen. Siinä selvitetään sivuston kunto 12 eri osa-alueelta sekä määritellään tarpeet jatkotoimenpiteille.

2) Käytettävyysarvioint

Käytettävyysarvioinnissa sivustosta tai palvelusta käydään läpi 150 kohtaa sekä annetaan selkeät korjausehdotukset havattuihin puutteisiin.

3) Laaja käytettävyystutkimus

Laajassa käytettävyystutkimuksessa sivusto tai palvelut käydään perinpohjaisesti lävitse (yli 250 kohtaa) sekä annetaan havainnolliset korjausehdotukset havattuihin puutteisiin ja ongelmakohtiin.