PALVELUT - KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSET

Mitä käyttäjät ovat mieltä sivuistanne tai tuotteistanne?

Keitä asiakkaanne ovat ja millaiset ovat heidän ostokäyttäytymisensä?

MITÄ?

Tyytyväinen asiakas on yrityksen liiketoiminnan perusta, joten asiakkaiden tyytyväisyyttä on syytä seurata säännöllisesti.

OivaTieto:n käyttäjätutkimus on palvelu, jossa selvitetään nykyisten tai tulevien käyttäjien käyttötottumuksia ja odotuksia, joita voidaan hyödyntää tuotteen tai palvelun kehittämisessä tai uuden tuotteen suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Käyttäjätutkimuksen tuloksena syntyy kattava ja selkeä raportti ennalta laadittujen kysymysten pohjalta.

Käyttäjätutkimus voidaan suorittaa tuotteen tai palvelun kehityksen eri vaiheissa; niin kehityksen alkumetreillä, prototyyppivaiheessa kuin valmiin markkinoilla olevan tuotteen evaluoinnissa.

MIKSI?

MITEN?

Käyttäjätutkimuksessa määritellään aluksi kohderyhmä, jolle käyttäjätutkimus suoritetaan. Laaditaan kattava kysymyslista asioihin, joihin halutaan vastauksia. Kysely voidaan toteuttaa joko kirjallisesti, sähköpostitse tai verkkosivupohjaisena, jossa kyselylomake avautuu sivuston käyttäjille automaattisesti. Toteutetaan kysely ja lopuksi tehdään yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä.