PALVELUT - KÄYTETTÄVYYSKONSULTOINTI

Onko yrityksellänne ongelma, johon olisi hyvä saada ulkopuolinen asiantuntijanäkemys?

Haluaisitteko varmistaa, että tuotteenne tai palvelunne käytettävyyslinjaukset ovat oikeat?

Ovatko sisäiset toimintatapanne ajankäytöllisesti tehokkaita?

MITÄ?

Usein yrityksellä on ongelma, johon sisäisesti ei tahdo löytyä selkeää ratkaisua. Tällöin on hyvä käyttää ulkopuolisen asiantuntijan apua antamaan uutta näkökulmaa asian ratkaisemiseksi.

OivaTieto:n käytettävyyskonsultointi perustuu asiantuntijoiden vankkaan tietotaitoon ja pitkään käytännön työkokemukseen käyttäjälähtöisestä suunnittelusta erilaisissa projekteissa.

MIKSI?

MITEN?

Konsultointi räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytettävyyskonsultointi voi käytännössä olla esimerkiksi hankkeen käytettävyystavoitteiden määrittelyä, konseptisuunnittelua tai asiantuntemusta käyttöliittymän suunnittelussa.

OivaTieto auttaa myös yrityksiä kehittämään sisäisiä rutiinitoimintatapoja (esimerkiksi matkalasku-prosessi, tuntiseuranta) helppokäyttöisemmäksi, jolloin voidaan saavuttaa merkittäviä ajankäyttö- ja kustannussäästöjä.